14 styczeń 2022

Czekamy na projekty organizacji pozarządowych

fot. nadesłane
Blisko 7 milionów złotych znalazło się w puli środków, które zarząd województwa kujawsko-pomorskiego przekaże organizacjom pozarządowym na realizację zadań w 2022 roku. Nabór wniosków w większości uruchomionych otwartych konkursów ofert trwa do 24 stycznia. Wnioski można składać za pomocą internetowego generatora.
REKLAMA
Działające w Kujawsko-Pomorskiem instytucje trzeciego sektora to ważni partnerzy  samorządowych władz województwa w niemal każdym obszarze życia społecznego i gospodarczego. Cieszę się, że dzięki środkom samorządu województwa mogą aktywnie działać.

Tym bardziej, że w ich przedsięwzięcia angażują się zwykli mieszkańcy regionu. Zapraszam do składania wniosków o wsparcie – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Ogłoszone przez Urząd Marszałkowski konkursy dotyczą realizacji projektów między innymi w zakresie kultury, sportu, turystyki, pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony zdrowia, rozwiązywania problemów uzależnień oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych.

 Aktualna lista konkursów (szczegóły pod linkami) do 24 stycznia:
 
 • zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu, m.in. Kujawsko-Pomorskie Igrzyska Dzieci, udział reprezentacji regionu w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach zimowych;
 • rozwiązywanie problemów alkoholowych;
 • przeciwdziałanie narkomanii;
 • aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii;
 • wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe
 • aktywizacja i integracja społecznej seniorów;
 • opieka nad osobami przewlekle chorymi;
 • promocja i ochrona zdrowia;
 • zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa;
 • zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego skierowanego do organizacji pozarządowych;
 • tworzenie oraz marketing regionalnych i lokalnych marek turystycznych;
 • ochrona zdrowia psychicznego;
 • budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami;
 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
 • wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich;
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, m.in. imprezy lokalne dla mieszkańców;
 • zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, m.in. Plaża Gotyku Toruń, PZLA Halowe Mistrzostwa Polski;
 • organizowanie i prowadzenie działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego.

Konkurs otwarty do 28 lutego:
 • rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Konkurs z naborem wniosków do 30 września:
 • dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

Wszystkie ogłoszenia konkursowe na ngo.kujawsko-pomorskie.pl

Informacje o konkursach z danymi teleadresowymi osób udzielających informacji.

1 procent dla naszego region

W 2022, jak co roku, zachęcamy do wskazania w rocznym zeznaniu podatkowym organizacji działającej w naszym regionie. W ubiegłym roku mieszkańcy naszego województwa na rzecz stowarzyszeń non profit przekazali 41,2 mln zł. Lista organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 procenta podatku dochodowego od osób fizycznych dostępna jest na naszej stronie.
PRZECZYTAJ JESZCZE
pogoda Brodnica
-7.5°C
wschód słońca: 07:19
zachód słońca: 16:32
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Brodnicy

kiedy
2023-02-26 15:00
miejsce
Brodnicki Dom Kultury, Brodnica,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-03-04 18:00
miejsce
Hala Widowiskowo Sportowa,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-03-05 16:00
miejsce
Brodnicki Dom Kultury, Brodnica,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-05-17 19:00
miejsce
Brodnicki Dom Kultury, Brodnica,...
wstęp biletowany