Brodnica - informacje


28.701
mieszkańców Brodnicy
13.712
mężczyzn
14.989
kobiet

4.850
w wieku przedprodukcyjnym

17.783
w wieku produkcyjnym

6.068
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

138
zawarto małżeństw

334
urodzeń

340
zgonów

-6
przyrost naturalny
miasto Brodnica
dochody

160.982.560
wydatki

148.408.928
struktura wydatków Brodnicy

12.461
0,008%
Rolnictwo i łowiectwo

263.947
0,178%
Handel

5.065.869
3,413%
Transport i łączność

7.247.250
4,883%
Administracja publiczna

2.919
0,002%
Turystyka

4.186.600
2,821%
Gospodarka mieszkaniowa

565.073
0,381%
Działalność usługowa

177.287
0,119%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

748.737
0,505%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.052.378
0,709%
Obsługa długu publicznego

48.149.772
32,444%
Oświata i wychowanie

866.214
0,584%
Ochrona zdrowia

9.609.119
6,475%
Pomoc społeczna

62.634
0,042%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.585.192
1,068%
Edukacyjna opieka wychowawcza

15.264.976
10,286%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.640.073
2,453%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.317.917
2,236%
Kultura fizyczna i sport

46.590.512
31,393%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2022-09-28 18:02
REKLAMA
pogoda Brodnica
10.8°C
wschód słońca: 06:38
zachód słońca: 18:27
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Brodnicy

kiedy
2022-10-02 17:00
miejsce
Brodnicki Dom Kultury, Brodnica,...
wstęp biletowany
kiedy
2022-10-21 18:00
miejsce
Brodnicki Dom Kultury, Brodnica,...
wstęp biletowany
kiedy
2022-11-19 20:00
miejsce
Hala Widowiskowo Sportowa,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-03-04 18:00
miejsce
Hala Widowiskowo Sportowa,...
wstęp biletowany